La Junta del 17 de desembre de 1940, pren l'acord de com serà la vesta que portaran els confrares que assisteixin als actes de Setmana Santa.

Sobre una túnica color negre amb botons i cinturó grisos, hi haurà un "peto" o guardapits de color gris amb l'escut de la Confraria brodat amb fil vermell. Els qui vagin descoberts portaran una "golilla" o coll amb cinta gris o vermella. Després la cinta fou definitivament grisa.

El Penó de la Confraria fou confeccionat per encapçalar la comitiva en la processió del divendres sant de Tarragona. Sortí per primera vegada l'any 1941.

Sobre fons gris amb ribet negre, porta una creu negra al mig que ocupa tota la superfície, i brodat sobre dita creu hi ha l'escut de la confraria en vermell i el nom en or. Al revers, hi ha brodats els escuts de les ciutats de Barcelona i Tarragona. Davall hi trobem la data de la primera sortida: 1941. El porta un aspirant acompanyat per altres dos que agafen els cordons.

La utilització de la vesta és permesa quan la Confraria assisteixi corporativament, i està prohibit als confrares portar-la sense permís de la Junta. Com fet curiós es troba al llibre d'Actes que aquesta prohibició fou feta arran que dos confrares portessin la vesta a la processó de la Bona Mort de Barcelona, naturalment sense autorització i a on mai hi havia assistit la Confraria (any 1944).

La vesta també fou utilitzada al Via crucis que des de 1940 organitza la Confraria per l'interior de la Basílica de Santa Maria del Mar. D'uns anys ençà ja no es porta al Via crucis.

Durant els primers anys, i concretament des de 1941 fins 1950, els confrares que es trobaven a Tarragona pel dijous sant, assistien als actes de la parròquia de la Santíssima Trinitat de Tarragona, i es tornaven per la vetlla del Santíssim Sagrament revestits amb la vesta.