Des de bell antuvi estava reglamentat que es publiquessin els cultes per la festivitat de Sant Magí per tal que tothom estigués assabentat. Des de la reorganització de l'any 1940, i sense interrupció s'ha publicat el programa d'actes que sempre inclouen la festivitat del Sant i l'aplec de la Brufaganya el tercer diumenge de setembre.

Amb la participació a la processó del divendres sant de Tarragona començà una altra etapa de les publicacions. Des dels petits programes d'actes de 1941 a 1945, passen al primer opuscle de l'any 1946 amb el format actual. Es mantingué l'any 1947, si bé, 1948 i 1949 fou petit però ja amb articles, per tornar a la normalitat l'any 1950. Un altre any amb format petit, el 1951, i ja des de 1952 fins avui s'ha mantingut el format de 22x15cm.

Durant tots aquests anys hem pogut reunir una important col·lecció d'estampes i recordatoris publicats per la Confraria. No solament amb motiu dels Via Crucis, sinó també amb la imatge de Sant Magí. Així com d'altres que servien de recordatori d'actes com, benedicció de noves imatges, participació a la processó del Corpus pels carrers de Santa Maria del Mar, etc.

De les exposicions organitzades per la Confraria n'esmentarem dues: la de 1962 i la de 1990.

La primera fou amb motiu de la benedicció de la nova bandera al "Sindicatode Iniciativa a la Rambla del generalísimo, 50". La segona amb motiu del cinquantenari de la restauració a la Casa Rossell de la Rambla Nova, 20.

Com peçes més importants exposades esmentarem les anteriors a 1940: Imatge de Sant Magí d'estil barroc de 1729; Bandera de 1742; Brodat amb la imatge del Sant del segle XVIII; Relíquies del sant donades per la familia Perulles; i com a publicacions, programes d'actes de 1923 i 1929, estampes de 1917 a 1930. Llista de socis de 1913 i 1918 on entre els confrares hi havia l'arquitecte Gaudí; i pedrons de Sant Magí de 1920 i 1930.