Els populars goigs de Sant Magí han estat sempre presents en la festivitat del Sant. Amb la veneració de les seves relíquies es canten aquests Goigs de tots coneguts. Moltes són les edicions que s'han fet i encara es fan amb la popular lletra. També diferents exposicions a cura de la Confraria, entre les quals recordarem la de 1962, la de 1963 amb edició d'un catàleg commemoratiu, i la de 1983 a la Basílica de Santa Maria del Mar amb motiu del VI Centenari de la consagració del Temple.

Els opuscles de Setmana Santa han contingut diferents reproduccions de goigs, des de l'any 1956 on es reproduí un facsímil del segle XVIII de les cobles del Sant, fins avui hi han estat presents. Després des de 1978 i cada any sense interrupció es publica un Goigs relatiu a la Passió.

Cal esmentar que els Goigs a llaor de la Verge del Retorn del Calvari foren estrenats l'any 1982, amb lletra de Joan Rossell i música d'Enric Prats, la il·lustració fou a càrrec de l'artista tarragoní Lluís Saumells. S'interpretà per primera vegada a la processó del Divendres Sant de l'any 1984 per la Coral El Pensament de la Pobla de Montornès.

Una edició molt especial fou la de l'any 1956. Amb motiu de la benedicció de les imatges de Sant Magí i Santa Tecla que la Confraria regalà a la Basílica de Santa Maria del Mar, s'estamparen a la impremta Altés amb paper de fil i numerats. Hi hagué un nomenat per cada membre de la Junta de Govern.

Per contribuir a la reconstrucció del temple de la Brufaganya es féu obsequi d'una edició facsímil del segle XVIII, el febrer de 1957. Constava de mil exemplars en paper verjurat i cent exemplars en paper de fil numerats. El donatiu era de dues pessetes.