Orgull de la Confraria és l'antiga bandera de l'any 1742 que avui encara es conserva. Amb tela de domàs vermella, hi té brodada la imatge de Sant Magí sobre una peanya amb data de 1742. A ambdós costats del sant hi ha dues imatges més petites que representan a Sant Sebastià, ja que llavors la Confraria estava ubicada en aquesta església. Les mides són grans com eren les dels gremis d'aquells temps: 225cm de llarg x 175cm d'ample.

La bandera és un símbol pels confrares. Antigament la portava el prohom en cap de la confraria que anava cavalcant a rebre l'arribada de l'aigua de la Brufaganya. Presidia totes les funcions religioses en un lloc preferent a l'altar major.

Amb la incorporació a la Setmana Santa tarragonina, és costum que cada any la bandera sigui portada per personalitats rellevants desfilant darrera del Pas, davant de la junta de govern, i escortada per dos confrares destapats.

La mateixa antiguitat fou determinant per prendre l'acord de fer-ne una de nova. Per això l'any 1961 s'acorda obrir una subscripció per aquest fi. S'encarregà a les monges del monestir de sant Benet de Montserrat, la comunitat que tenia al seu càrrec l'església de Santa Clara, el brodat de les imatges. La nova bandera, molt igual de l'anterior, si bé amb unes mides més petites, 210cm de llarg x 120cm d'ample. Al peu de la imatge de Sant Magí s'hi afegeix la data 1962. I al revers, en lloc de repetir com a l'antiga bandera la imatge del Sant, a la nova hi ha l'escut de la Confraria.

La nova bandera porta un pal de fusta de la Guinea, i l'escut de la Confraria remata el pal, fet d'argent i cisellas per l'orfebre Bagués de Barcelona. Fou beneïda el dia 18 de març de 1962 a la Basílica de Santa Maria del Mar, pel Dr. Laureano Castan Lacoma, Bisbe auxiliar de Tarragona, essent padrins Mercedes Coll, Vda. Samà, Marquesa de Marianao, i Javier de Muller i de Ferrer, Marqués de Muller. També hi assistiren entre d'altres personalitats l'alcalde de Tarragona Sr. Dalmau i el Prefecte de la Congregació de la Sang, Dr. Batlle.

Des d'aleshores la nova bandera presideix tots els actes de la Confraria de Sant Magí.